- Afgewerkte installatie
 - Installeren panelen
 - Nieuwe dakdoorvoer
 - Afgewerkte installatie

Bentro - Woning MDR

Veranderende wetgeving kan een grote impact hebben voor zonnepanelen. Voor dit project was het zeer belangrijk om de plaatsing nog in 2020 te kunnen laten doorgaan zodat de klant nog van het gunstige regime gebruik kon maken.

Door goede planning op voorhand (dakdoorvoer plaatsen, stukken bestellen, parkeerverbod, ladderlift, ...) kunnen zonnepanelen snel geïnstalleerd worden. Om dit project snel uit te voeren, hebben beide teams van Bentro samengewerkt. Met een officiële keuring achteraf is het project volledig afgerond en kan de klant genieten van de pas geplaatste panelen.

Verklaring over cookies